top of page

VÄITE

Valtio X oli/on kommunistinen valtio

Sosialistisia valtioita on ollut ja on edelleen olemassa, mutta mikään yksittäinen maa ei voi olla kommunistinen, sillä kommunismi on maailmanlaajuinen yhteiskuntajärjestelmä, jossa ei esimerkiksi ole enää valtioita tai armeijoita.

 

Lue lisää sosialismin ja kommunismin eroista sivuilta Mitä on sosialismi? ja Mitä on kommunismi?

VÄITE

Kommunismi ja sosialismi tarkoittaa tasapalkkaisuutta, ei palkitse mitenkään hyvistä suorituksista tai erikoisosaamisesta ja estää uusien ideoiden synnyn

Kehittyvässä sosialismissa on olemassa vielä palkkajärjestelmä, mutta palkkoja oikeudenmukaistetaan esim. kannattavalla ja reilulla minimipalkalla sekä jättipalkkoja varten asetettavalla palkkakatolla. Palkan on vastattava työn vaativuutta, vastuuta ja siihen vaadittavaa osaamista. Tällä hetkellä kapitalismissa asia ei ole näin, vaan monet ihmiset tekevät äärimmäisen tärkeää työtä palkkakuopissa ja heikoilla työehdoilla.

 

Sosialismi ei siis tarkoita samapalkkaisuutta alasta ja työtehtävistä riippumatta, mutta sukupuolten väliset palkkaerot on saatava korjattua yksinkertaisesti velvoittamalla työnantajat maksamaan samasta työstä samaa palkkaa ihan käytännössä. 

 

Kommunismissa, joka on maailmanlaajuinen yhteiskuntajärjestelmä, palkkatyöstä on päästy irti ja työtä voidaan organisoida ihmisten muodostamissa yhteisöissä solidaarisuuteen, yhteistyöhön ja hyvinvointiin pohjautuen.

 

Ihminen on yhteiskuntajärjestelmän tuote, jonka ajattelu muokkautuu vallitsevan systeemin lainalaisuuksien mukaan. Siksi kapitalismissa uusista ideoista odotetaan usein rahallista menestystä. Kansanvaltaisessa yhteiskunnassa uusien ideoiden luoma hyöty pyritään ensisijaisesti valjastamaan mahdollisimman hyvin yhteiseen hyvään niin, että se helpottaisi elämää tai parantaisi elämänlaatua. Toisenlaisessa yhteiskunnassa tätä osataan arvostaa nykyistä enemmän.

 

Kannattaa myös muistaa, että jo tämän päivän kapitalistisessa yhteiskunnassa on lukuisia voittoa tavoittelemattomia projekteja, hankkeita, säätiöitä ja toimijoita; esimerkkeinä mainittakoon vapaapalokunnat, Mozilla, Wikipedia ja myös meidän Kommunistinuorten käytössä oleva striimausohjelmisto OBS Studio.

VÄITE

Kommunismi on kaunis aate, mutta ihminen on ahne ja ilkeä ja siksi se ei toimi käytännössä

 

Kuten sanottu, ihminen on yhteiskuntajärjestelmän tuote. Tämä tarkoittaa sitä, että vallitseva järjestys muokkaa ihmisten ajattelua ja painostaa havaitsemaan asioita sen mukaisten raamien sisällä. Vuosisatojen ajan kapitalismi on iskostanut ihmisten mieliin kilpailuajattelun ja individualismin, jotka vaikuttavat päätöksien tekemiseen elämässä. 

 

Sen ei tarvitse olla niin. Sosialistisessa yhteiskuntajärjestelmässä talous ja rakenteet toimivat siten, ettei ihmisten tarvitse kilpailla toisiaan vastaan ja pyrkiä miettimään ensisijaisesti omaa etua. Kilpailun sijaan vallitsee solidaarisuus, demokraattisuus ja oikeudenmukaisuus.(ajattelen että voiton tuottamisen pakon ja kilpailun poistumisen kautta mahdollistuu todellinen solidaarisuus,demokraattisuus ja oikeudenmukaisuus myös lissääntyvät.ne eivät kuitenkaan tee sitä itsestään ja automaattisesti vaan sosialistinen siirtymävaihe kehityksessä jossa vanhaa tiputetaan pois ja rakennetaan uutta valtavan painolastin alla jonka elämä luokkien vallitessa ja yhä kiihtyvämmän kilpailun kapitalismissa olosuhteissa on jättänyt meihin .kyseessä siis pitkä prosessi ei hyppäys ideaaliin) 

Muutos ihmisten ajattelussa ei tapahdu yhdessä yössä, mutta ei myöskään siirtymä sosialismiin. Se tapahtuu vallankumouksen ja yhteiskunnallisen kehityksen myötä.

VÄITE

Kommunistit tappoivat 100 miljoonaa ihmistä ja ovat pahempia kuin natsit

 

100 miljoonan uhrin väittämä perustuu verrattain tunnettuun Kommunismin mustaan kirjaan, jota oikeistolaiset mielellään heristelevät perustelemaan argumenttejaan siitä, kuinka nykyinen epäoikeudenmukainen kapitalistinen järjestelmä on itse asiassa koko ihmiskunnan yhteinen etu. Kirjan väittämä on tietystikin virheellinen ja propagandistinen – edes kaikki kirjoittajat eivät hyväksy tätä lukua.

 

Kommunismin mustan kirjan saamat luvut eivät tunnetusti kestä tieteellistä arviointia ja perustuvat yleensä kaikkein runsaimpiin arvioihin uhreista, joita laitetaan sosialismia ajaneiden tahojen uhrilistaan. Erityisesti taipumus laskea sotien ja poliittisen terrorin lisäksi myös nälänhädät mukaan joukkoon, osana valtion aikaansaamia uhreja, on kyseenalainen ratkaisu. Kirjalla on myös taipumus laskea esimerkiksi Vietnamin sodan uhrit mukaan kommunismin uhreihin, vaikka kapitalismilla oli näiden uhrien syntymiseen merkittävä rooli.

Tutustu Kapitalismin mustaan näyttelyyn!

On totta, että sosialismin nimissä on tehty vääriä valintoja ja hirmutekoja, mutta eräiden henkilöiden joskus tekemät virhearviot eivät vaikuta tämän päivän kommunistien toimintaan emmekä ole niistä vastuussa.

 

Kun tarkastelemme vertaillen kommunismia ja natsismia tai fasismia aatehistoriallisesti, ovat erot täysin selvät. Muun muassa Karl Marxin ja monen muun uraauurtaneen teoreetikon visiot rahan vallasta, sorrosta ja riistosta vapaasta yhteiskunnasta, ihmisten välisestä tasa-arvosta sekä ihmisen ja luonnon rauhanomaisesta rinnakkaiselosta on täydellinen vastakohta kapitalismin oksettavana sivutuotteena syntyneelle fasismille. Kuten työväenlaulussa sanotaan, fasismi on järjestelmän täi.

VÄITE

Neuvostoliiton hajoaminen osoitti kommunismin toimimattomuuden

 

Maailman ensimmäisen työläisvaltion perustaminen ja sen olemassaolo yli 70 vuotta osoitti, että sosialistinen valtio on mahdollinen. Neuvostoliittoa analysoidessa tulee huomioida, kuinka maa onnistui kehittymään suhteellisen nopeasti maatalousyhteiskunnasta teollisuusmaaksi, jossa kaikille turvattiin työpaikka, maksuton koulutus ja terveydenhuolto, edullinen asuminen. Neuvostoliiton avaruusohjelma oli menestyksekäs sekä kapitalistisen materialismin sijaan etenkin kulttuuria arvostettiin.

 

Näiden asioiden myöntäminen ei ole mitenkään ristiriidassa sen tosiasian tunnustamisen kanssa, että Neuvostoliitossa tapahtui ihmisoikeusloukkauksia, osallistuvaa demokratiaa ei toteutettu riittävästi ja yhteiskunnan kehitys hidastui liian paljon vuosikymmenten ajan. Näitä asioita emme kriittisinä kommunisteina voi hyväksyä. Monia pahoja asioita olisi jäänyt tapahtumatta, ellei Stalin olisi anastanut valtaansa itselleen Leninin jälkeen. Pähkinänkuoressa, maan vaiheita pitää tarkastella hyvine ja huonoine puolineen.


 

VÄITE

Kommunismi on köyhdyttänyt Kuuban ja Venezuelan

 

Ensinnäkin, mikään maa ei voi olla kommunistinen eikä Latinalainen Amerikka tee poikkeusta. On hyvä muistaa, että maat ovat poliittisesti erilaisia; Kuubassa valtaa pitää kommunistinen puolue ja maa on julistanut itsensä sosialistiseksi, kun taas Venezuelassa on monipuoluejärjestelmä ja jossa nykyinen hallinto on sosialistinen. Näissä maissa sekä monissa muissa sosialistisen hallinnon maissa on toteutettu lukuisia yhteiskunnallisia uudistuksia, joilla on onnistuttu kohentamaan kansan elintasoa, parantamaan tärkeitä julkisia palveluja kuten terveydenhuoltoa ja koulutusta sekä nostamaan ihmisiä köyhyydestä samalla kehittäen yhteiskunnan infraa ja elinkeinoja. Sekä Kuubassa että Venezuelassa maissa terveydenhuolto ja koulutus on maksutonta sekä asuminen valtion asunnoissa on edullista.

 

Linkkejä: 

https://thenextsystem.org/learn/stories/social-programs-venezuela-under-chavista-governments

https://venezuelanalysis.com/analysis/7513

 

Oman poliittisen tien valinneet kansat ovat kuitenkin joutuneet Yhdysvaltojen jatkuvan painostuksen ja terrorismin, sanalla sanoen imperialismin, kohteeksi. Maihin kohdistetut talouspakotteet ja kauppasaarto ovat merkittävästi heikentäneet Kuuban ja Venezuelan yhteiskunnallisen kehityksen vauhtia ja on vaikuttanut ihmisiin konkreettisesti esim. siinä, että sairaalat ja tuotantolaitokset eivät pysty hankkimaan kaikkia tarvitsemiaan välineitä. Näin ollen pakotteet ovat vieneet ihmishenkiä ja uhkaavat monien terveyttä ja arkea. Yhdysvaltojen, usein EU:n tukeman, julman ja rikollisen ulkopolitiikan vaikutus maiden ongelmiin on suuri.

 

Korjattavaa myös omasta takaa Kuubassa ja Venezuelassa kuitenkin vielä on eikä kehitys saa missään kohtaa päättyä. Varsinkin Venezuelassa, joka ei ole, toisin kuin Kuuba, sosialistinen valtio, on vielä paljon tehtävää yhteiskunnan rakenteiden muuttamiseksi enemmän sosialistisiksi. Yksi rakentavan kritiikin kohde on se, että Venezuelassa vallankumous on jäänyt kesken eikä esim. kansallistamisia ole viime aikoina nähty. Kuuban ja Venezuelan esimerkit ovat kuitenkin näyttäneet sosialististen parannusten hyvät puolet.

 

VÄITE

Sosialismissa ihmisten kynät, telkkarit ym. tavarat otetaan valtiolle

Tuotantovälineet otetaan sosialismissa kansan omistukseen eli valtiolle. Tuotantovälineet ei tarkoita kuitenkaan työvälineitä tai henkilökohtaista omaisuutta, vaan esimerkiksi tehtaita, laitoksia ja isoja työkoneita.

 

VÄITE

Kommunistit välttelevät työntekoa

Arvostamme työtä ja pyrimme sen jakamiseen tasaisemmin ihmisten kesken sekä keventämään yksilön kuormitusta myös tekniikkaa ja teknologiaa hyödyntäen. Myös tämä ajatus on sosialismissa ja kommunismissa. On niin ikään huomioitava, että työn käsite on laaja; kapitalistisen palkkatyön (palkkaorjuuden) lisäksi työtä on myös esimerkiksi vapaaehtois- ja yhdistystoiminta, kotityöt ja lastenhoito kotona.

 

VÄITE

Ettekö tiedä, kuka oli Stalin ja mitä hän teki?

Kyllä tiedetään ja siksi Stalinin hirmuteot (teloitukset, murhat ja vainot) tuomitsemmekin. Stalin oli kaukana Leninin ajatuksista ja teorioista ja aikoinaan Lenin halusi varmistaa, ettei Stalin pääse nousemaan valtaan hänen jälkeensä.

 

VÄITE

Sananvapauden rajoittaminen kuuluu kommunismiin

 

Ihmisoikeuksia tulee kunnioittaa. Yksi kliseisimmistä argumenteista, joilla porvarit hyökkäävät kommunisteja vastaan on se, että haluaisimme ryhtyä rajoittamaan perusoikeuksia kuten sananvapautta. Aatteen periaatteisiin tällainen toiminta ei kuitenkaan kuulu. 

 

Kapitalismissa sananvapauden ja muiden kansalaisoikeuksien toteutuminen on kyseenalaista, sillä esimerkiksi media pyörii porvarillisen hegemonian vallassa, joka pitää huolen siitä, ettei liian vastavirtaiset kommunistiset ja vasemmistolaiset näkemykset saa juurikaan näkyvyyttä mediassa.

VÄITE

Kommunistit haluavat sotaa ja väkivaltaa

 

Päinvastoin. Kommunistit ovat läpi aikojen toimineet aktiivisesti mukana rauhanliikkeissä ja -järjestöissä sekä esittäneet poliittisia dialogiin ja yhteistyöhön pohjautuvia ratkaisuja konflikteihin väkivallan käytön sijaan. Olemme suhtautuneet kriittisesti niiden sosialististen maiden toimintaan, jotka ovat käyttäneet liiallista väkivaltaa esimerkiksi mielenosoitusten pysäyttämiseksi, sillä ensisijainen keino asiaan on kuunnella aktivisteja ja toteuttaa muutoksia yhteistyössä heidän kanssaan.


 

VÄITE

Kommunistit on venäjämielisiä putinisteja

 

Tällä argumentilla ei ole pohjaa, sillä Vladimir Putin ei edusta millään tavoin kommunisteja tai edes vasemmistoa. Yhtenäinen Venäjä edustaa Venäjän porvaristoa ja toteuttaa oikeistopolitiikkaa. Kommunistit ovat Venäjän suurin oppositiovoima. Tämän päivän Venäjä on kapitalistinen suurvalta, jossa valta on keskittynyt yhä harvempiin käsiin ja joka toteuttaa Yhdysvaltojen tavoin imperialistista ulkopolitiikkaa. Suomen ei pidä lisätä suurvaltapoliittista jännittyneisyyttä esim. Nato-jäsenyyttä hakemalla. Militaristisen uhon sijaan on tehtävä töitä kansainvälisen rauhanliikkeen kanssa, ylläpidettävä hyviä naapurisuhteita sekä tuettava paikallista ruohonjuuritason kansalaistoimintaa sekä järjestöjen ja aktivistien työtä paremman yhteiskunnan ja kansalaisoikeuksien toteutumisen eteen Venäjällä.

 

VÄITE

Sosialismi ja kommunismi ovat synonyymejä

 

Molemmat kuvaavat solidaarisuuden, kansanvaltaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteisiin pohjautuvia yhteiskuntajärjestelmiä, joissa on kuitenkin selkeitä eroja. Sosialismia voidaan toteuttaa yksittäisessä maassa siten, että yhteiskunnan sektorit, toiminnot ja luonnonvarat on laajasti kansallistettu eli otettu julkiseen omistukseen. Sosialismissa kuitenkin voidaan tehdä vielä palkkatyötä, käyttää valuttaa ja siinä ylipäätään valtiot ovat vielä olemassa, toisin kuin kommunismissa, joka on maailmanlaajuinen järjestelmä.

 

Sosialismin ja kommunismin eroja on selvitetty tarkemmin tekstimuodossa sivuillamme Mitä on sosialismi? ja Mitä on kommunismi? sekä videoina tubessa.

bottom of page